Aurifil Cotton 12wt - 4653 Spring Prairie - 50 metres