Sashiko Needles - Long - 3 Sizes - Clover (CL2009)