Aurifil Cotton 12wt - 4658 Limoni di Monterosso - 50 metres