Aurifil Cotton 50wt - 4182 Dark Turquoise - 1300 metres