Aurifil Cotton 50wt - 2145 Yellow Orange - 1300 metres