Aurifil Cotton 28wt - 1231 Spring Green - 100 metres