Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Gold 7 - 200 metres