Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Astro 3 - 200 metres