Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Astro 1 - 200 metres