Moda - Goldenrod - Paintbrush - No. 360520-12 (Navy)