Aurifil Cotton 80wt - 2309 Silver White - 274 metres