Aurifil Cotton 80wt - 4182 Dark Turquoise - 274 metres