Aurifil Cotton 50wt - 6726 Airstream - 1300 metres