Aurifil Cotton 50wt - 5019 Military Green - 1300 metres