Aurifil Cotton 50wt - 5015 Gold Yellow - 1300 metres