Aurifil Cotton 50wt - 4658 Limoni di Monterosso - 1300 metres