Aurifil Cotton 50wt - 4652 Licorice Twist - 1300 metres