Aurifil Cotton 50wt - 4129 Turf Green - 1300 metres