Aurifil Cotton 50wt - 2886 Light Avocado - 1300 metres