Aurifil Cotton 50wt - 2884 Green Yellow - 1300 metres