Aurifil Cotton 50wt - 2390 Cinnamon Toast - 1300 metres