Aurifil Cotton 50wt - 2220 Light Salmon - 1300 metres