Aurifil Cotton 50wt - 1104 Neon Orange - 1300 metres