Aurifil Cotton 12wt - 1231 Spring Green - 50 metres