Aurifil Cotton 50wt - 3817 Marrakesh - 1300 metres