Aurifil Cotton 50wt - 2309 Silver White - 1300 metres