Madeira AeroFlock No.100 - 8111 Carbon - 1000m Miniking Spool