Aurifil Cotton 80wt - 2886 Light Avocado - 274 metres