Aurifil Cotton 40wt - 1231 Spring Green - 1000 metres