Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Gold 6 - 1000 metres