Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Gold 3 - 1000 metres