Madeira Metallic No.40 - Sparkling - 038 Sapphire - 200 metres