Madeira Metallic No.40 - Sparkling - 305 Lime - 200 metres