Madeira Metallic No.40 - Sparkling - 300 Diamond - 200 metres