Madeira Metallic No.40 - Sparkling - 070 Graphite - 200 metres