Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Astro 5 - 200 metres