Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Astro 2 - 200 metres