Madeira Metallic No.40 - Brilliant - Gold 6 - 200 metres