Aurifil Brillo - Col. 726 - Orange Yellow - 200 metres