Moda - French Sashiko Prairie Cloth - 919 67 (Indigo)